geodetická firma Geo-Laboratoř

Vítejte na stránkách geodetické firmy!

Nabízíme Vám:

Technické vybavení:

Totální stanice Leica TPS 1200 Přístrojové a programové vybavení je odpovídající požadavkům na výsledky geodetických a projektových prací.

Disponujeme totální stanicí TOPCON GTS-303 s 5 " přesnost úhlu a elektronickým záznamem dat, systémem GNSS pro určování souřadnic PBPP a podrobných bodů, softwarovým vybavením pro zpracování dat a vyhotovení digitálních výstupů (v systému Groma, Microstation) a vozem Mitsubishi Pajero Sport.

Ceník:

Cena se stanovuje na základě počtu měrných jednotek (m.j.). Jedna měrná jednotka je 100 m (u geometrického plánu - GP), nebo počet lomových bodů (u vytyčení stavby). Cena je včetně dopravy a nezahrnuje použitý geodetický materiál (mezníky, kolíky, hřeby). Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH 21 %.

Ceny se zaokrouhlují na celou m.j. směrem nahoru.
druh činnosti cena měrná jednotka
Geometrický plán pro vyznačení (rozestavěné) budovy v katastru nemovitostí 3 400–5 900 Kč 1 objekt
Geometrický plán pro oddělení části pozemku 3 900–6 000 Kč 100 m nové hranice
Geometrický plán na zřízení věcného břemene 2 400–5 000 Kč 100 m břemene
Vytyčení vlastnické hranice pozemnku 2 500–9 000 Kč 100 m vytyčované hranice
Zaměření podkladů pro projekt 2 800–8 500 Kč 1 ha oblasti
Vytyčení drobných stavebních objektů 200–450 Kč 1 bod
Zaměření skutečného provedení stavby dle typu stavby
Zaměření inženýrských sítí 1 500–4 500 Kč 100 m inženýrské sítě

Na stanovení ceny mají vliv následující faktory:

Pro další informace o firmě Geo–laboratoř a cenových nabídkách geodetických prací si můžete zažádat
prostřednictvím e-mailu geo@laborator.org

Kontakty:

Sídlo firmy:

Hůry
Lišovská 92
České Budějovice
373 71

Ing. Zuzana Doležalová

mobil: 603 865 567
e-mail: zuzana.dolezalova@laborator.org

Adresa provozovny:

Dvory nad Lužnicí č.p. 30
Jindřichův Hradec
378 08

Milan Haikl

mobil: 777 132 008
e-mail: milan.haikl@laborator.org